Diablo 4 Sygnet Sabotażysty

Sygnet Sabotażysty – unikatowy pierścień

Łotr. Przedmioty unikatowe.

  • Użycie Szybkiego Natarcia daje 15–30% szans na rozrzucenie Granatów Ogłuszających, które zadają obrażenia Fizyczne i ogłuszają wrogów na 1 sek. Umiejętności Granatów mają 2% szansy na szczęśliwy traf.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

  • Diablo 4 Items for Sale (6% off coupon: vhpg). Fast and Safe Diablo IV Items. 5-star service, nice discount, instant delivery.
  • Buy Diablo 4 Gold (5% off coupon: VHPGMULE). Cheap Diablo 4 Gold. Payment: PayPal, Skrill, Cryptocurrencies.

Guides & Tips