Diablo 4 Pocałunek Szelmy

Pocałunek Szelmy – unikatowy pierścień

Łotr. Przedmioty unikatowe.

  • Szybki Ostrzał wystrzeliwuje teraz eksplodujące strzały, które zadają obrażenia zwiększone o 15–25%.
  • Trajektoria pocisku Pocałunku Szelmy jest teraz bardziej przewidywalna.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

  • Diablo 4 Items for Sale (6% off coupon: vhpg). Fast and Safe Diablo IV Items. 5-star service, nice discount, instant delivery.
  • Buy Diablo 4 Gold (5% off coupon: VHPGMULE). Cheap Diablo 4 Gold. Payment: PayPal, Skrill, Cryptocurrencies.

Guides & Tips