Diablo 4 Aspekt Niezwykłej Szybkości

Aspekt Niezwykłej Szybkości

Łotr. Aspekty legendarne.

  • Strzały Salwy przebijają teraz 1 wroga.
  • Szybkość ataku Salwy jest zwiększona o 10–20%.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

  • Diablo 4 Items for Sale (6% off coupon: vhpg). Fast and Safe Diablo IV Items. 5-star service, nice discount, instant delivery.
  • Buy Diablo 4 Gold (5% off coupon: VHPGMULE). Cheap Diablo 4 Gold. Payment: PayPal, Skrill, Cryptocurrencies.

Guides & Tips