Diablo 4 Objęcia Kruora

Objęcia Kruora – unikatowe rękawice

Nekromanta. Przedmioty unikatowe.

  • Napływ Krwi pochłania zwłoki, aby stworzyć miniaturowe novy zadające obrażenia. Obrażenia są zwiększone o 10% za każdy cel wykrwawiony przez pierwsze użycie, maksymalnie o 50%. Obrażenia są także zwiększone o 20% za każde pochłonięte zwłoki.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

  • Diablo 4 Items for Sale (6% off coupon: vhpg). Fast and Safe Diablo IV Items. 5-star service, nice discount, instant delivery.
  • Buy Diablo 4 Gold (5% off coupon: VHPGMULE). Cheap Diablo 4 Gold. Payment: PayPal, Skrill, Cryptocurrencies.

Guides & Tips