Diablo 4 Aspekt Zaciekłych Wichrów

Aspekt Zaciekłych Wichrów

Barbarzyńca. Aspekty legendarne.

  • Umiejętności Okrzyków tworzą zawieruchy 5 zawieruch, które zadają obrażenia wrogom na swojej drodze.
  • Zawieruchy są o 5–20% większe i zadają obrażenia zwiększone o 1% za każde 1% zwiększenia rozmiaru.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

  • Diablo 4 Items for Sale (6% off coupon: vhpg). Fast and Safe Diablo IV Items. 5-star service, nice discount, instant delivery.
  • Buy Diablo 4 Gold (5% off coupon: VHPGMULE). Cheap Diablo 4 Gold. Payment: PayPal, Skrill, Cryptocurrencies.

Guides & Tips