Diablo 4 Bliźniacze Ciosy

Bliźniacze Ciosy – unikatowe rękawice

Barbarzyńca. Przedmioty unikatowe.

  • Po użyciu Podwójnego Uderzenia 4 razy kolejne użycie Podwójnego Uderzenia trafi dodatkowo 2 razy, a każdy z tych ciosów zada obrażenia zwiększone o 10–25%.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

  • Diablo 4 Items for Sale (6% off coupon: vhpg). Fast and Safe Diablo IV Items. 5-star service, nice discount, instant delivery.
  • Buy Diablo 4 Gold (5% off coupon: VHPGMULE). Cheap Diablo 4 Gold. Payment: PayPal, Skrill, Cryptocurrencies.

Guides & Tips