Diablo 4 Aspekt Lodowych Kroków

Aspekt Lodowych Kroków

Ogólne. Aspekty legendarne.

  • Gdy gracz ma mniej niż 45–60% zdrowia, Odskok powoduje zamrożenie pobliskich wrogów, zadaje im obrażenia od zimna, a także powoduje u nich odsłonięcie na 3 sek.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

  • Diablo 4 Items for Sale (6% off coupon: vhpg). Fast and Safe Diablo IV Items. 5-star service, nice discount, instant delivery.
  • Buy Diablo 4 Gold (5% off coupon: VHPGMULE). Cheap Diablo 4 Gold. Payment: PayPal, Skrill, Cryptocurrencies.

Guides & Tips