Diablo 4 Aspekt Niewielkiego Zniszczenia

Aspekt Niewielkiego Zniszczenia

Czarodziej. Aspekty legendarne.

  • Postać zadaje obrażenia zwiększone o 25–40%, kiedy nie ma żadnej umiejętności Defensywnej na pasku akcji.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

  • Diablo 4 Items for Sale (6% off coupon: vhpg). Fast and Safe Diablo IV Items. 5-star service, nice discount, instant delivery.
  • Buy Diablo 4 Gold (5% off coupon: VHPGMULE). Cheap Diablo 4 Gold. Payment: PayPal, Skrill, Cryptocurrencies.

Guides & Tips