PoE ตารางพาสซีฟสมุดแผนที่ -- Path of Exile

Mastery

Group 1

CountNameCategoryDescription
1Speaker of the DeadKeystone
 • ผีตายโหง ในแผนที่ของคุณ สามารถเข้าสิงผู้เล่นได้ 20 วินาที ผีตายโหง ในแผนที่ของคุณ ไม่สามารถเข้าสิงมอนสเตอร์ได้

 • Reminder Text:

 • (ผู้เล่นสามารถ ผ่านร่าง มอนสเตอร์ธรรมดาหรือเมจิก ได้สูงสุด 20 ตัวต่อจำนวน ผีตายโหง ที่เข้าสิงเขา)

 • Flavour Text:

 • พวก​มัน​ไร้​เสียง​ไร้​หวัง​มา​เก้า​ร้อย​ปี
 • ใน​ที่สุด​ก็​ได้​พบผู้ที่เหมือนกับมัน... ใน​ตัว​เจ้า

Group 2

CountNameCategoryDescription
1Endless TideKeystone
 • ประตูต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ ไม่สามารถเรียก บอสยูนิค ได้ ประตูต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีรัศมีที่เชื่อม ลดลง อีก 50%

 • Reminder Text:

 • (ประตูและปีศาจต่างมิติ จะไม่ถูกเรียกหลังจากที่มีการเรียก บอสยูนิคต่างมิติ)
 • (รัศมีที่เชื่อมคือระยะทางที่ ประตูต่างมิติ จะเชื่อมกันได้เพื่อเรียก ปีศาจต่างมิติ)

 • Flavour Text:

 • เจ้า​ต่อสู้​ต่อ​ไป กล้าม​เนื้อ​แสบร้อน อวัยวะ​หนัก​อึ้ง
 • ใฝ่​หา​ชัยชนะ​เพียง​ครู่​เดียว​ที่​ทำให้​เจ้า​ได้​พัก​...
 • แต่​ช่วง​เวลา​นั้น​ไม่​เคย​มา​ถึง

Group 3

CountNameCategoryDescription
6สมุดรวมสัตว์ - โอกาสสัตว์ร้ายแดงNormal
 • แผนที่ของคุณ ที่มี สัตว์ร้ายที่จับได้ มีโอกาสมีสัตว์ร้ายแดง เพิ่มเติม 1 ตัว 5%
1Natural SelectionNotable
 • สัตว์ร้าย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นลักษณะที่พบได้ยากกว่าปกติมากขึ้น
1The Hunt for CraiceannNotable
 • สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น สัตว์ทะเลลึก เพิ่มขึ้น 100%
1The Hunt for FarrulNotable
 • สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น สัตว์ป่า เพิ่มขึ้น 100%
1The Hunt for FenumusNotable
 • สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น สัตว์ถ้ำ เพิ่มขึ้น 100%
1The Hunt for SaqawalNotable
 • สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น สัตว์ทราย เพิ่มขึ้น 100%

Group 4

CountNameCategoryDescription
1Ruinous WagerKeystone
 • มอนสเตอร์คำขาด ในแผนที่ของคุณ สร้างสถานะ ย่อยยับ ด้วย ความสามารถพิเศษ ของมัน การเผชิญหน้าล้มเหลว เมื่อติดสถานะ ย่อยยับ 7 ระดับ
 • มอนสเตอร์และม็อดคำขาด ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 50%

 • Flavour Text:

 • วิธี​ชนะ​มี​อยู่​มากมาย... วิธี​แพ้​ก็​มี​อยู่​มากมาย
1Protect The AltarNotable
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้คุณ ปกป้องแท่น เพิ่มขึ้น 100%
 • แท่นคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 50%
1คำขาด - รัศมีวงศิลาNormal
 • วงศิลาคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีรัศมี เพิ่มขึ้น 15%
1คำขาด - พลังชีวิตแท่นNormal
 • แท่นคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 25%
6คำขาด - โอกาสคำขาดNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้าคำขาด 1 แห่ง +5%
1คำขาด - เวลาเอาตัวรอดNormal
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ ที่ให้คุณ เอาตัวรอด มีระยะเวลา ลดลง 10%
1คำขาด - ลดจำนวนมอนสเตอร์ที่ต้องสังหารNormal
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ ที่ให้คุณ สยบศัตรูที่มาโจมตีเป็นระลอก มีจำนวนของ ศัตรูที่ต้องสังหาร ลดลง 10%
1Slaughter Them AllNotable
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้คุณ สยบศัตรูที่มาโจมตีเป็นระลอก เพิ่มขึ้น 100%
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ ที่ให้คุณ สยบศัตรูที่มาโจมตีเป็นระลอก มีจำนวนของ ศัตรูที่ต้องสังหาร ลดลง 20%
1Conquer The StonesNotable
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้คุณ ยืนอยู่ในวงศิลา เพิ่มขึ้น 100%
 • วงศิลาคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีรัศมี เพิ่มขึ้น 25%
1Survive The AssaultNotable
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้คุณ เอาตัวรอด เพิ่มขึ้น 100%
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ ที่ให้คุณ เอาตัวรอด มีระยะเวลา ลดลง 20%

Group 5

CountNameCategoryDescription
1The Finer ArtsNotable
 • สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี ความคล่องตัว, กลฉ้อฉล หรือ งานช่าง มากขึ้น 100%
1Higher EducationNotable
 • สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี รื้อถอน, โต้มนต์มณี หรือ ปลดกับดัก มากขึ้น 100%
1Physical TrainingNotable
 • สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี สะเดาะกุญแจ, เอากำลังเข้าแลก หรือ การรับรู้ มากขึ้น 100%
3โจรกรรม - โอกาสสัญญาจ้างNormal
 • เพิ่ม สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ 8%

Group 6

CountNameCategoryDescription
2ผีตายโหง - โอกาสผีตายโหงNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกหลอกหลอนโดย ผีตายโหง เพิ่มเติม 1 ตน 10%
1Unrelenting TormentNotable
 • บอสประจำแผนที่ มีโอกาสรายล้อมไปด้วย ผีตายโหง 10%
 • เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์ที่ถูกเข้าสิง ในแผนที่ของคุณ อีก 30%

Group 7

CountNameCategoryDescription
3ต่างมิติ - ค่าประสบการณ์จากปีศาจต่างมิติNormal
 • ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 10%
1Scent of BloodNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสดึงดูด ปีศาจต่างมิติ 10%

Group 8

CountNameCategoryDescription
2ทางเชื่อมเยี่ยงมนุษย์Normal
 • เชื่อมต่อกับ ทางเชื่อมเยี่ยงมนุษย์

 • Reminder Text:

 • (การอัพ ทางเชื่อม ทำให้คุณสามารถอัพพาสซีฟสมุดแผนที่จากทางเชื่อมที่เชื่อมกันได้)

 • Flavour Text:

 • ชีวิต​และ​ความตาย​เป็น​สอง​ด้าน​ใน​เหรียญ​เดียว

Group 9

CountNameCategoryDescription
1ไบล์ท - ตัวเลือกการคราฟท์และโอกาสหีบNormal
 • เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 ใบ 5%
 • เมื่อผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ ไบล์ท ฟรี 1 ครั้ง 2%
2ไบล์ท - ตัวเลือกการคราฟท์Normal
 • เมื่อผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ ไบล์ท ฟรี 1 ครั้ง 5%
2ไบล์ท - หีบโชคดีNormal
 • หีบไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 8%
 • หีบไบล์ท 1 ใบ ในแผนที่ของคุณ โชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทม
1Mycelial SwarmNotable
 • ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ ไบล์ท มีให้ใช้งานเสมอ
 • ลดค่าใช้งานของ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ ไบล์ท 50%
2ไบล์ท - โอกาสหีบเพิ่มเติมNormal
 • เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 ใบ 10%
1EpidemiologyNotable
 • หีบไบล์ท 3 ใบ ในแผนที่ของคุณ โชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทม
 • หีบไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี แผนที่ไบล์ท เพิ่มขึ้น อีก 80%
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 10

CountNameCategoryDescription
1Answered AppealsNotable
 • การผัดผ่อนของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีค่าบรรณาการ ลดลง 15%
 • ของสนองบรรณาการ ที่ถูกผัดผ่อนใน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ ปรากฏใหม่ เร็วขึ้น 50%
2พิธีกรรม - ลดค่าผัดผ่อนNormal
 • การผัดผ่อนของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีค่าบรรณาการ ลดลง 5%
7พิธีกรรม - โอกาสพิธีกรรมNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี แท่นบูชาพิธีกรรม +5%
2พิธีกรรม - ลดระยะเวลาผัดผ่อนNormal
 • ของสนองบรรณาการ ที่ถูกผัดผ่อนใน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ ปรากฏใหม่ เร็วขึ้น 20%

Group 11

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 12

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 13

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 14

CountNameCategoryDescription
1Baptised by FireNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ความก้าวหน้าสองเท่า ต่อการเผชิญกับ อุปราชอาบเพลิง 10%

Group 15

CountNameCategoryDescription
2ทางเชื่อมผิดธรรมชาติNormal
 • เชื่อมต่อกับ ทางเชื่อมผิดธรรมชาติ

 • Reminder Text:

 • (การอัพ ทางเชื่อม ทำให้คุณสามารถอัพพาสซีฟสมุดแผนที่จากทางเชื่อมที่เชื่อมกันได้)

 • Flavour Text:

 • ผู้ฉงน​จ้อง​มอง​ดวงดารา...

Group 16

CountNameCategoryDescription
2พิธีกรรม - เพิ่มความแกร่งกล้าNormal
 • แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีมอนสเตอร์ที่เรียกมาได้พร้อมกัน เพิ่มขึ้น 20%
 • แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เร็วขึ้น 8%
1Sacrificial DueNotable
 • การผ่าน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คนโทท่วมเลือด 1 ชิ้น 15%
2พิธีกรรม - เพิ่มชิ้นส่วนNormal
 • ชิ้นส่วนพิธีกรรม ที่ถูกเสนอที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีขนาดกอง เพิ่มขึ้น 10%

Group 17

CountNameCategoryDescription
4อุปราชอาบเพลิง - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพลNormal
 • กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
1Word of the ExarchNotable
 • เถ้าถ่านผิดธรรมชาติ ที่พบในแผนที่ของคุณที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%
 • กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ผีสางเพลิงที่สิงสู่ เพิ่มเติม 1 ตัว 2%
1Wrath of the CosmosKeystone
 • แท่นผิดธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง มีโอกาสมีผลดี เพิ่มเติม 1 อย่าง 50%
 • แท่นผิดธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ที่มีผลดี เพิ่มเติม 1 อย่าง จะมีผลของผลเสีย เพิ่มขึ้น 100%

 • Flavour Text:

 • รุ่งอรุณ​อัน​มอดไหม้​ทอด​ไป​ทั่ว​ฟากฟ้า ปรากฏ​ให้​เห็น​ชัด​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​ส่องประกาย​นั้น​มิใช่​ทองคำ...

Group 18

CountNameCategoryDescription
2ต่างมิติ - โอกาสประตูต่างมิติNormal
 • การสังหารศัตรูในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก ประตูต่างมิติ 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 15%
5ต่างมิติ - รัศมีเชื่อมประตูมิติNormal
 • ประตูต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีรัศมีที่เชื่อม เพิ่มขึ้น 8%

 • Reminder Text:

 • (รัศมีที่เชื่อมคือระยะทางที่ ประตูต่างมิติ จะเชื่อมกันได้เพื่อเรียก ปีศาจต่างมิติ)
1Torn VeilNotable
 • ประตูต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค 1 ตน เพิ่มขึ้น 30%

 • Reminder Text:

 • (ประตูและปีศาจต่างมิติ จะไม่ถูกเรียกหลังจากที่มีการเรียก บอสยูนิคต่างมิติ)

Group 19

CountNameCategoryDescription
1Fiendish OpulenceNotable
 • เพิ่มจำนวนของ เงินตราที่แปดเปื้อน ที่ดรอปจาก ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ 25%

Group 20

CountNameCategoryDescription
2สมุดรวมสัตว์ - จำนวนสัตว์ร้ายเหลืองNormal
 • แผนที่ของคุณ ที่มี สัตว์ร้ายที่จับได้ มีสัตว์ร้ายเหลือง เพิ่มเติม 1 ตัว
6สมุดรวมสัตว์ - โอกาสภารกิจNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจไอนาร์ เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
1Mighty HunterNotable
 • ไอนาร์ ในแผนที่ของคุณ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 100%
 • ไอนาร์ สร้างความเสียหาย ต่อ มอนสเตอร์ยูนิค ในแผนที่ของคุณ เพิ่มขึ้น อีก 1000%
 • ไอนาร์ อยู่ในแผนที่ของคุณหลังจากทำ ภารกิจของเขา เสร็จสิ้น
1Big GameNotable
 • สัตว์ร้ายเหลือง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย สัตว์ร้ายแดง 15%

Group 21

CountNameCategoryDescription
9อุปราชอาบเพลิง - โอกาสไอเทมNormal
 • มอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมที่มีม็อดแฝงอุปราชอาบเพลิง 1 อย่าง 1 ชิ้น 0.2%

Group 22

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 23

CountNameCategoryDescription
1Thirst for KnowledgeKeystone
 • สูญสิ้นซึ่งขันติปัญญา มีเลเวล 85 อุปราชอาบเพลิง ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน สูญสิ้นซึ่งขันติปัญญา
 • ไอเทมเงินตราผิดธรรมชาติ ที่ดรอปจาก อุปราชอาบเพลิง มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%

 • Flavour Text:

 • หมู่ดาว​มากมาย​ถูก​เผา​เสีย​จน​สิ้น​อย่าง​เป็น​ระบบ ต่อ​หน้า​เครือข่าย​จิตใจ​ที่​แผ่ขยาย​เข้าไป​ทุกที

Group 24

CountNameCategoryDescription

Group 25

CountNameCategoryDescription

Group 26

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 27

CountNameCategoryDescription
5เอสเซนส์ - โอกาสเอสเซนส์เพิ่มเติมจากมอนสเตอร์ที่ถูกจองจำNormal
 • มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 1 ชิ้น 5%
1Crystal LatticeNotable
 • มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 3 ชิ้น 15%

Group 28

CountNameCategoryDescription
7คิรัค - โอกาสภารกิจNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจคิรัค เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
1Planar TacticianNotable
 • เพิ่ม รายงานสำรวจสมุดแผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ 20%
 • รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจครอบคลุม แทน 20%

 • Reminder Text:

 • (รายงานสำรวจครอบคลุม สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยเพิ่มตัวเลือกแผนที่เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีผลลัพธ์ใหม่)

Group 29

CountNameCategoryDescription
1The Light of DawnNotable
 • มีโอกาสเรียก แท่นอุปราชอาบเพลิง 1 แท่น 50% เมื่ออิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง ปรากฏเป็นครั้งแรกในแผนที่ของคุณ

Group 30

CountNameCategoryDescription
2เดลิเรียม - ความเร็วสลายหมอกNormal
 • หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ คงอยู่ เพิ่มเติม 3 วินาที ก่อนที่จะสลายไป
2เดลิเรียม - ความคงทนNormal
 • หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ สลายตัว ช้าลง 8%
1Descent Into MadnessNotable
 • เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น 50% ตามระยะห่างจากกระจก
1The Singular EternityNotable
 • หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ สลายตัว ช้าลง 25%
 • หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ คงอยู่ เพิ่มเติม 10 วินาที ก่อนที่จะสลายไป
2เดลิเรียม - ระดับความยากNormal
 • เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น 10% ตามระยะห่างจากกระจก
1Unending NightmareKeystone
 • หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ ไม่สลายตัว ชิ้นส่วนเมืองจำแลง ไม่สามารถพบได้ ในแผนที่ของคุณ ลูกแก้วเดลิเรียม ไม่สามารถพบได้ ในแผนที่ของคุณ

 • Flavour Text:

 • แล้วถ้าเจ้าคิดไปเองหมดเลยล่ะ?

Group 31

CountNameCategoryDescription
6ย้อนเวลา - โอกาสภารกิจNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจอัลวา เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
4ย้อนเวลา - จำนวนไอเทมNormal
 • เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปใน การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ 5%
1Vaal OligarchsNotable
 • การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณมี พ่อค้าเนื้อหนังวาล์ 1 คน
1Artefacts of the VaalNotable
 • แผนที่ของคุณที่มี การย้อนเวลา จะมีการย้อนเวลา 4 แห่ง เสมอ

Group 32

CountNameCategoryDescription
1Great MigrationNotable
 • แผนที่ของคุณที่มี ภารกิจไอนาร์ มีโอกาสมี กองมอนสเตอร์สัตว์ร้าย เพิ่มเติมที่มาแทนมอนสเตอร์อื่นๆ 8%
2สมุดรวมสัตว์ - โอกาสสัตว์ร้ายแดงคู่Normal
 • สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปรากฏตัวเป็นคู่ 4%

Group 33

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 34

CountNameCategoryDescription
3เดลิเรียม - โอกาสของรางวัลเพิ่มเติมNormal
 • การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้าง ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด 4%
3เดลิเรียม - โอกาสบอสNormal
 • การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค มากขึ้น 16%
6เดลิเรียม - โอกาสเดลิเรียมNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน +4%
1เดลิเรียม - โอกาสแผนที่Normal
 • แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ชั้นเดลิเรียม 1%
1PathologicalNotable
 • แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ชั้นเดลิเรียม 3%
1เดลิเรียม - โอกาสบอสและโอกาสของรางวัลเพิ่มเติมNormal
 • การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค มากขึ้น 8%
 • การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้าง ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด 2%
1Compulsive HoarderNotable
 • การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้าง ของรางวัล เพิ่มเติม 3 ชนิด 8%
1Delusions of PersecutionNotable
 • การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค มากขึ้น 100%
 • บอสเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ ดรอป ชิ้นส่วนสังเคราะห์ เพิ่มขึ้น 50%
 • บอสเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวลยูนิค เพิ่มขึ้น 50%

Group 35

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 36

CountNameCategoryDescription
1Sacred LandsNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี แท่นบูชาพิธีกรรม +15%

Group 37

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 38

CountNameCategoryDescription
2พิธีกรรม - โอกาสของรางวัลฟรีหลังสุ่มNormal
 • ของสนองบรรณาการ ที่ถูกสุ่มใน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส ไม่มีค่าบรรณาการ 0.5%
2พิธีกรรม - ค่าสุ่มNormal
 • การสุ่มของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณมี ค่าบรรณาการ ลดลง 6%
1Profitable PrayersNotable
 • แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ สามารถ สุ่มของสนองบรรณาการ ได้ เพิ่มเติม 2 ครั้ง
1Flexible DogmaNotable
 • การสุ่มของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณมี ค่าบรรณาการ ลดลง 18%
1พิธีกรรม - เพิ่มค่าสุ่มและโอกาสของรางวัลฟรีหลังสุ่มNormal
 • ของสนองบรรณาการ ที่ถูกสุ่มใน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส ไม่มีค่าบรรณาการ 0.25%
 • การสุ่มของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณมี ค่าบรรณาการ ลดลง 3%

Group 39

CountNameCategoryDescription
1Arbitrary TenetsKeystone
 • ของสนองบรรณาการ ในแท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีค่าบรรณาการแบบสุ่มระหว่าง ลดลง อีก 90% และ เพิ่มขึ้น อีก 80%

 • Flavour Text:

 • พวกมัน​เป็น​คน​บาป​คนโง่​นัก...
 • เรา​สวด​ภาวนา​ทุก​ซาคราโต พวกมัน​สวด​ภาวนา​ทุก​คาโซ
 • พวก​มัน​บ้า​สิ้นดี!

Group 40

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 41

CountNameCategoryDescription
1Swarming HiveNotable
 • ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น บริวารของเค'แทช เพิ่มขึ้น 100%
 • เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบจาก ปีศาจต่างมิติ ที่เป็น บริวารของเค'แทช ในแผนที่ของคุณ อีก 30%
1Pale ClarionNotable
 • ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น บริวารของเบย์แดท เพิ่มขึ้น 100%
 • เพิ่ม ไอเทมเงินตราพื้นฐาน ที่พบจาก ปีศาจต่างมิติ ที่เป็น บริวารของเบย์แดท ในแผนที่ของคุณ อีก 30%

 • Reminder Text:

 • (เงินตราพื้นฐาน คือเงินตราใดๆ ที่ดรอปจากเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากลีก)
1Voracious ThrongNotable
 • ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น บริวารของกอร์ เพิ่มขึ้น 100%
 • เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบจาก ปีศาจต่างมิติ ที่เป็น บริวารของกอร์ ในแผนที่ของคุณ อีก 30%
4ต่างมิติ - จำนวนไอเทมปีศาจต่างมิติNormal
 • เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปจาก ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ 5%

Group 42

CountNameCategoryDescription
1Twist of FateKeystone
 • แผนที่แรร์ที่มีมลทินของคุณ และ ภารกิจสมุดแผนที่, ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่, สคารับ ที่ส่งผลต่อแผนที่เหล่านั้น ถูกแก้ไขอย่างไม่อาจคาดเดาได้ เมื่อเปิด

 • Flavour Text:

 • ภูมิทัศน์​บิดเบือน​ไป​ต่อ​หน้า​ดวงตา​เจ้า เปลี่ยน​รูป​กลาย​ร่าง​ไป​เป็น​ดินแดน​แห่ง​ภัยสยอง​เกิน​พรรณนา

Group 43

CountNameCategoryDescription
4ไบล์ท - ของรางวัลเพิ่มเติมจากบอสNormal
 • บอสไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเพิ่ม ของรางวัลเพิ่มเติม 1 ชิ้น 25%
1Distilled FungusNotable
 • บอสไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ดรอป เครื่องประดับที่ได้รับการเจิม เพิ่มเติม 1 ชิ้น
 • การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณมี บอสไบล์ท เพิ่มเติมสูงสุด 1 ตัว

Group 44

CountNameCategoryDescription
1The Dutiful SoldierNotable
 • ฮัค มาพร้อมกับคุณ เมื่อเปิด ที่ซ่อนของโจร ใบแรก ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ
10โจรกรรม - โอกาสที่ซ่อนของโจรNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร 1 ใบ +4%

Group 45

CountNameCategoryDescription
5ไบล์ท - โอกาสการเผชิญหน้าNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง +4%
2ไบล์ท - ขนาดกองมอนสเตอร์Normal
 • การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ยูนิค เพิ่มขึ้น อีก 8%
1Spores on the WindNotable
 • แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ม็อดเอนแชนท์ 'ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง' 3%
1ไบล์ท - ขนาดกองมอนสเตอร์และโอกาสเอนแชนท์Normal
 • การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ยูนิค เพิ่มขึ้น อีก 4%
 • แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ม็อดเอนแชนท์ 'ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง' 1%
2ไบล์ท - ค่าสร้างป้อมNormal
 • ลดราคาในการสร้างและอัพเกรดป้อม 20%
1Immune ResponseNotable
 • การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ยูนิค เพิ่มขึ้น อีก 50%
 • มอนสเตอร์ไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ถูกเรียก เร็วขึ้น 100%

Group 46

CountNameCategoryDescription
2ทางเชื่อมคลุมเครือNormal
 • เชื่อมต่อกับ ทางเชื่อมคลุมเครือ

 • Reminder Text:

 • (การอัพ ทางเชื่อม ทำให้คุณสามารถอัพพาสซีฟสมุดแผนที่จากทางเชื่อมที่เชื่อมกันได้)

 • Flavour Text:

 • ความคิด​ไม่​อาจ​อยู่​ได้​หาก​ไร้​ซึ่ง​ความ​ทรงจำ

Group 47

CountNameCategoryDescription
12แผนที่ - โอกาสระดับแผนที่สูงขึ้นNormal
 • แผนที่ ที่พบ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 5%
1Shaping the SkiesNotable
 • เมื่อผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ แบบพิเศษ ฟรี 1 ครั้ง 3%
 • แผนที่ ที่พบ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 15%

Group 48

CountNameCategoryDescription
1Fungal BloomNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง +10%

Group 49

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 50

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 51

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 52

CountNameCategoryDescription
1Sturdy ConstructionNotable
 • มอนสเตอร์ไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%
 • เครื่องดูดหนอง ในแผนที่ของคุณ มีความทนทาน เพิ่มขึ้น 100%
3ไบล์ท - เพิ่มความเสียหายที่มอนสเตอร์ได้รับNormal
 • มอนสเตอร์ไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 8%

Group 53

CountNameCategoryDescription
1Memento MoriKeystone
 • แกนความทรงจำ มีเลเวล 85 เวนาริอุส ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน แกนความทรงจำ
 • เวนาริอุส ดรอป ไอเทมแรร์ที่มีม็อดแฝงสังเคราะห์ที่พบได้ยากกว่าปกติ 3 อย่าง เพิ่มเติม 3 ชิ้น
 • เพิ่มผลของ ม็อดเพิ่มเติม ใน แกนความทรงจำ 100%

 • Flavour Text:

 • เมื่อ​จิต​อัน​เสื่อมทราม​บิดเบือน​ความทรงจำ ประวัติศาสตร์​จึง​ถูก​เขียนใหม่​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า

Group 54

CountNameCategoryDescription
1Face The UltimatumNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้าคำขาด 1 แห่ง +15%

Group 55

CountNameCategoryDescription
4เอ็กไซล์ - โอกาสเงินตราNormal
 • เอ็กไซล์อันธพาล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมเงินตรา เพิ่มเติม 1 ชิ้น 5%
1Royal GuardNotable
 • บอสประจำแผนที่ มีโอกาสมาพร้อมกับ เอ็กไซล์อันธพาลผู้คุ้มกัน 2 คน 20%

 • Reminder Text:

 • (เอ็กไซล์อันธพาลผู้คุ้มกัน ได้รับความเสียหาย ลดลง อีก 50% และมี ของรางวัล เพิ่มเติม)

Group 56

CountNameCategoryDescription
4สคารับ - โอกาสสคารับสมุดแผนที่Normal
 • บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป สคารับ เพิ่มเติม 1 ตัว 1%
1Subtle ManipulationsNotable
 • เครื่องเปิดแผนที่ มีโอกาสไม่ใช้ สคารับ 10%

Group 57

CountNameCategoryDescription
1Gruelling GauntletKeystone
 • ผู้เล่น ไม่สามารถเลือก ม็อดคำขาด ที่ใช้ในแต่ละรอบ
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีรอบ เพิ่มเติม 3 รอบ
 • ไม่สามารถมี บอส 1 ในรอบสุดท้ายได้

 • Flavour Text:

 • เคออส​จะ​ยิ้ม​ให้​กับ​ผู้​ที่​ทิ้งชะตา​ไว้​ให้​กับ​โอกาส

Group 58

CountNameCategoryDescription
6คำขาด - โอกาสของรางวัลคำขาดจารึกNormal
 • ของรางวัลคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น คำขาดจารึก เพิ่มขึ้น 10%
1Worthy of the PastNotable
 • คำขาดจารึก ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ของรางวัล ไอเทมยูนิค เพิ่มขึ้น 50%
 • ของรางวัลคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ไอเทมยูนิค เพิ่มขึ้น 50%
1Worthy of the PresentNotable
 • คำขาดจารึก ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ของรางวัล ไอเทมเงินตรา เพิ่มขึ้น 50%
 • ของรางวัลคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ไอเทมเงินตรา เพิ่มขึ้น 50%
1Worthy of the FutureNotable
 • คำขาดจารึก ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ของรางวัล ไพ่พยากรณ์ เพิ่มขึ้น 50%
 • ของรางวัลคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ไพ่พยากรณ์ เพิ่มขึ้น 50%

Group 59

CountNameCategoryDescription
1That Which You SeekNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน +10%

Group 60

CountNameCategoryDescription
1Meticulous AppraiserKeystone
 • ม็อดที่ส่งผลต่อ จำนวนของไอเทมที่พบในแผนที่ของคุณ ส่งผลต่อ ระดับความหายากของไอเทมที่พบในแผนที่ของคุณ แทน ในสัดส่วน 300% ของค่าดังกล่าว

 • Flavour Text:

 • ทรัพย์สมบัติ​ทุก​ชิ้น​ย่อม​มี​ทอง​อยู่​น้อย​นิด​เสมอ
 • หาก​มี​ความ​อดทน​มาก​พอ​ที่​จะ​มองหา

Group 61

CountNameCategoryDescription
3เอ็กไซล์ - โอกาสสร้างเอ็กไซล์เพิ่มเติมNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอ็กไซล์อันธพาล เพิ่มเติม 1 คน 10%
1Rogue TraderNotable
 • เอ็กไซล์อันธพาลเถื่อน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 50%
 • เอ็กไซล์อันธพาล ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 100%

 • Reminder Text:

 • (เอ็กไซล์อันธพาลเถื่อน คือเอ็กไซล์ที่เกิดขึ้นในด่านแบบสุ่ม)

Group 62

CountNameCategoryDescription
5สังเคราะห์ - ขนาดกองมอนสเตอร์Normal
 • เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์สังเคราะห์ 4%
1Vivid MemoriesNotable
 • มีโอกาสดรอป แผนที่สังเคราะห์ (ระดับ 11+) +1.5% จาก บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น

Group 63

CountNameCategoryDescription
1Cassia's PrideKeystone
 • มอนสเตอร์ไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ได้รับความเสียหายจาก ผู้เล่นและมิเนียนของเขา ลดลง อีก 75% ป้อมไบล์ทกับมิเนียนของมัน ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 300%

 • Flavour Text:

 • คราวนี้​เธอ​ไม่มี​วัน​ให้​เครดิต​เจ้า​แน่ๆ

Group 64

CountNameCategoryDescription
4คำขาด - โอกาสบอสNormal
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บอส เพิ่มขึ้น 10% ในรอบสุดท้าย
1Brave The TowerNotable
 • บอสคำขาด ดรอป ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสุ่ม ครบกอง
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บอส เพิ่มขึ้น 30% ในรอบสุดท้าย

Group 65

CountNameCategoryDescription
1Dance of DestructionKeystone
 • มอนสเตอร์ ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 25%
 • มอนสเตอร์ ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต ลดลง อีก 25%

 • Reminder Text:

 • (ม็อดนี้ไม่ส่งผลต่อสิ่งที่ใช้พลังชีวิตของศพ)

 • Flavour Text:

 • สิ่งวิปลาส​จาก​สมุดแผนที่​ต่าง​ประมือ​กัน​อย่าง​ร้ายกาจ
 • เจ้า​จะ​ร่วม​สมรภูมิ​ไป​กับ​พวก​มัน​หรือ​ไม่?

Group 66

CountNameCategoryDescription
4เอสเซนส์ - โอกาสเอสเซนส์Normal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 1 แห่ง 5%
2เอสเซนส์ - โอกาส Remnant of CorruptionNormal
 • มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดย เอสเซนส์ มีโอกาสมี Remnant of Corruption 1 ชิ้น 10%
1Crystal ResonanceNotable
 • มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดย Shrieking Essence ในแผนที่ของคุณ จะถูกสร้างซ้ำ เมื่อถูกปลดปล่อย
 • ไม่สามารถปลดปล่อย มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ ที่ถูกใส่มลทิน ในแผนที่ของคุณ

Group 67

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 68

CountNameCategoryDescription
3ผีตายโหง - ระยะเวลาผีตายโหงNormal
 • ผีตายโหง ในแผนที่ของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 25%
1Paranormal MeetingNotable
 • แผนที่ของคุณ ถูกหลอกหลอนโดย ผีตายโหง เพิ่มเติม 1 ตน

Group 69

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 70

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 71

CountNameCategoryDescription
3เขาวงกต - โอกาสบททดสอบเขาวงกตNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บททดสอบครองอำนาจ 1 แห่ง +2%
1Trial of GloryNotable
 • บททดสอบเขาวงกต ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้รางวัล เครื่องเซ่นไหว้แด่เทพีที่ดีกว่า 1 ชิ้น 20%
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บททดสอบครองอำนาจ 1 แห่ง +4%

Group 72

CountNameCategoryDescription
1Grand DesignKeystone
 • พาสซีฟเล็กสมุดแผนที่ ไร้ผล
 • แผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 1% ต่อจำนวน พาสซีฟกลางสมุดแผนที่ ที่อัพ

 • Reminder Text:

 • (พาสซีฟสมุดแผนที่ ที่ไม่ใช่ พาสซีฟกลาง, คีย์สโตน หรือ ทางเชื่อม ถือเป็น พาสซีฟเล็ก)

 • Flavour Text:

 • อย่า​ได้​สนใจ​สิ่ง​ใด​นอกจาก​ความ​หลงใหล​ของ​เจ้า​เลย นักพเนจร
 • ชีวิต​มนุษย์​สั้น​เกิน​กว่า​จะ​ไขว้เขว

Group 73

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 74

CountNameCategoryDescription
1Paranoid FixationNotable
 • มอนสเตอร์ยูนิคที่อยู่ในเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล เพิ่มเติม 1 เม็ด 2%
 • มอนสเตอร์ยูนิคที่อยู่ในเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ลูกแก้ว เพิ่มเติม 1 ลูก 1%
2เดลิเรียม - โอกาสคลัสเตอร์จิวเวลNormal
 • มอนสเตอร์เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล เพิ่มขึ้น 10%
1เดลิเรียม - โอกาสของรางวัลและโอกาสคลัสเตอร์จิวเวลNormal
 • ของรางวัลในเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ ลูกแก้วเดลิเรียม เพิ่มขึ้น 5%
 • มอนสเตอร์เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล เพิ่มขึ้น 5%
2เดลิเรียม - โอกาสของรางวัลNormal
 • ของรางวัลในเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ ลูกแก้วเดลิเรียม เพิ่มขึ้น 10%

Group 75

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 76

CountNameCategoryDescription
3คำขาด - จำนวนมอนสเตอร์Normal
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีจำนวนของ มอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 8%
2คำขาด - ค่าประสบการณ์มอนสเตอร์Normal
 • มอนสเตอร์คำขาด ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 10%
1Stand Your GroundNotable
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีรัศมี ลดลง 3% ในแต่ละรอบ
 • การเผชิญหน้าคำขาด ในแผนที่ของคุณ ให้ของรางวัลราวกับว่าคุณผ่านรอบได้ เพิ่มเติม 1 รอบ
1Prove Yourself WorthyNotable
 • ม็อดคำขาด ในแผนที่ของคุณ เริ่มต้นสูงขึ้น 1 ระดับ หากเป็นไปได้
 • ของรางวัลคำขาด ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 25%

Group 77

CountNameCategoryDescription
1โจรกรรม - โอกาสสัญญาจ้างทักษะเลเวล 3Normal
 • สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี ทักษะเลเวล 3 มากขึ้น 100%
1โจรกรรม - โอกาสสัญญาจ้างทักษะเลเวล 4Normal
 • สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี ทักษะเลเวล 4 มากขึ้น 100%
1โจรกรรม - โอกาสสัญญาจ้างทักษะเลเวล 5Normal
 • สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี ทักษะเลเวล 5 มากขึ้น 100%
1Friends in High PlacesNotable
 • สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีเป้าหมาย มีมูลค่าสูง มากขึ้น 80%
 • สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีเป้าหมาย มีมูลค่าสูงส่ง มากขึ้น 55%

Group 78

CountNameCategoryDescription
1Animal CompanionNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจไอนาร์ เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 4% เมื่อผ่านแผนที่
2สมุดรวมสัตว์ - โอกาสสร้างซ้ำสัตว์ร้ายNormal
 • มีโอกาสสร้างร่างจำลองของ สัตว์ร้ายที่ถูกจับ ในแผนที่ของคุณ 3%

Group 79

CountNameCategoryDescription
1Black ThumbNotable
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี สวนศักดิ์สิทธิ์
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
1Loved by the SunNotable
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี อะบิส
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
1Dimensional BarrierNotable
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี บรีช
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
1Trade EmbargoNotable
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
1Sealed DomainNotable
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองพัน
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)

Group 80

CountNameCategoryDescription
1Time DilationNotable
 • การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่มอนสเตอร์ทุกตัวมีระดับอย่างน้อย เมจิก 33%
 • เพิ่มเวลาจากการสังหารเป็นสองเท่าสำหรับ การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ

Group 81

CountNameCategoryDescription
2พิธีกรรม - โอกาสของรางวัลพิเศษNormal
 • แท่นพิธีกรรม มีโอกาสมี ของรางวัลพิเศษ เพิ่มขึ้น 25%
2พิธีกรรม - จำนวนบรรณาการNormal
 • มอนสเตอร์ที่ถูกสังเวยที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณให้ บรรณาการ เพิ่มขึ้น 5%
1Occult DevotionNotable
 • แผนที่ของคุณที่มี แท่นพิธีกรรม จะมี แท่นพิธีกรรม 4 แท่น เสมอ

Group 82

CountNameCategoryDescription
1Casing the JointNotable
 • ที่ซ่อนของโจร ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป พิมพ์เขียว เพิ่มขึ้น 100%
 • พิมพ์เขียว ที่ดรอปในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกเปิดเผยโดยสมบูรณ์ 10%
1No Honour Among ThievesNotable
 • ที่ซ่อนของโจร ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี พิมพ์เขียว เพิ่มขึ้น 10% ต่อจำนวน ที่ซ่อนของโจร ที่เปิดในแผนที่
 • ที่ซ่อนของโจร ดรอป เหรียญกองโจร เพิ่มขึ้น อีก 10% ต่อจำนวน ที่ซ่อนของโจร ที่เปิดในด่าน
 • แผนที่ของคุณที่มี ที่ซ่อนของโจร มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร เพิ่มเติม 6 ใบ 5%
3โจรกรรม - โอกาสพิมพ์เขียวNormal
 • เพิ่ม พิมพ์เขียว ที่พบในแผนที่ของคุณ 8%

Group 83

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 84

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 85

CountNameCategoryDescription
1The Perpetual SearchNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจอัลวา เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 4% เมื่อผ่านแผนที่

Group 86

CountNameCategoryDescription
3ย้อนเวลา - ขนาดกองมอนสเตอร์Normal
 • การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
1ย้อนเวลา - โอกาสอัพเกรดNormal
 • การสังหาร สถาปนิกที่ไม่เป็นผู้อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเพิ่มระดับการอัพเกรด เพิ่มเติม 1 ระดับ ให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต 10%

 • Reminder Text:

 • (สถาปนิกที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่ออัพเกรด ห้องย้อนเวลา)
1Resource ReallocationNotable
 • การสังหาร สถาปนิกที่ไม่เป็นผู้อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเพิ่มระดับการอัพเกรด เพิ่มเติม 1 ระดับ ให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต 40%

 • Reminder Text:

 • (สถาปนิกที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่ออัพเกรด ห้องย้อนเวลา)
1Contested DevelopmentNotable
 • การสังหาร สถาปนิกที่อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ จะเพิ่ม ระดับการอัพเกรด ของมันให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต

 • Reminder Text:

 • (สถาปนิกผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่อเปลี่ยน ห้องย้อนเวลา)

Group 87

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 88

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 89

CountNameCategoryDescription
1Immutable DogmaKeystone
 • ไม่สามารถสุ่มของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ ได้ มอนสเตอร์ที่ถูกสังเวยที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณให้ บรรณาการ เพิ่มขึ้น อีก 100%

 • Flavour Text:

 • อย่า​สงสัย อย่า​ตั้ง​คำถาม
 • มัน​เป็น​เช่น​นี้​มา​ตลอด
 • และ​จะ​เป็น​เช่น​นี้​ตลอดไป

Group 90

CountNameCategoryDescription
1BlightspawnNotable
 • หีบไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ตัวสกัดน้ำมัน 1 ชิ้น 10%
 • น้ำมัน ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 25%

 • Reminder Text:

 • (ตัวสกัดน้ำมัน ทำลาย ไอเทมที่ได้รับการเจิม เพื่อเก็บ น้ำมัน หลอดหนึ่งที่ใช้ในการเจิมนั้น
4ไบล์ท - โอกาสหีบและน้ำมันเพิ่มเติมNormal
 • หีบไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี น้ำมันหรือแผนที่ไบล์ท เพิ่มขึ้น 5%

Group 91

CountNameCategoryDescription
1Shadow ShapingKeystone
 • แผนที่ ที่พบ ไม่สามารถเป็น แผนที่ที่ชื่นชอบ ได้
 • แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ม็อดแฝงพิเศษ 1 อย่าง +1% ต่อจำนวนแผนที่ที่แตกต่างกันที่คุณตั้งให้เป็น แผนที่ที่ชื่นชอบ

 • Flavour Text:

 • แม้น​ไร้​ความสุข การ​ปราศจาก​ความเจ็บปวด​ก็​อาจ​ดีพอ

Group 92

CountNameCategoryDescription
3ผีตายโหง - จำนวนไอเทมNormal
 • เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์ที่ถูก เข้าสิงหรือผ่านร่าง ในแผนที่ของคุณ 20%
1SeanceNotable
 • มอนสเตอร์แรร์ สูงสุด 5 ตัว ในแผนที่ของคุณ ถูกเข้าสิง และ มิเนียน ของมัน ถูกผ่านร่าง

Group 93

CountNameCategoryDescription
1Amplified EnergiesNotable
 • เอสเซนส์ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ

Group 94

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 95

CountNameCategoryDescription
1Imagined PursuitsNotable
 • ชนิดของรางวัลเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีจำนวน +1 เมื่อผ่านแผนที่
1Screaming WhispersNotable
 • เพิ่มขนาดกองของ ชิ้นส่วนเมืองจำแลง ที่พบในแผนที่ของคุณ 18%
2เดลิเรียม - ความก้าวหน้าของของรางวัลNormal
 • มอนสเตอร์ที่อยู่ในเดลิเรียม ที่ถูกสังหารในแผนที่ของคุณ ให้ความก้าวหน้าของของรางวัล เพิ่มขึ้น 10%
2เดลิเรียม - ชิ้นส่วนเพิ่มเติมNormal
 • เพิ่มขนาดกองของ ชิ้นส่วนเมืองจำแลง ที่พบในแผนที่ของคุณ 6%
1เดลิเรียม - ความก้าวหน้าของของรางวัลและชิ้นส่วนเพิ่มเติมNormal
 • มอนสเตอร์ที่อยู่ในเดลิเรียม ที่ถูกสังหารในแผนที่ของคุณ ให้ความก้าวหน้าของของรางวัล เพิ่มขึ้น 5%
 • เพิ่มขนาดกองของ ชิ้นส่วนเมืองจำแลง ที่พบในแผนที่ของคุณ 3%

Group 96

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 97

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 98

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 99

CountNameCategoryDescription
1Secret StashNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร 1 ใบ +12%

Group 100

CountNameCategoryDescription
4เอสเซนส์ - โอกาสไอเทมแรร์Normal
 • มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมแรร์ที่มี ม็อดเอสเซนส์ 1 อย่าง เพิ่มเติม 1 ชิ้น 25%
1Prolific EssenceNotable
 • แผนที่ของคุณมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 1 แห่ง

Group 101

CountNameCategoryDescription
1Mining PartnershipNotable
 • มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่ม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น นิโค้ เพิ่มขึ้น 100% ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ภารกิจนิโค้ เพิ่มขึ้น 100%
1Covert StakeoutsNotable
 • มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่ม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น จุน เพิ่มขึ้น 100% ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ภารกิจจุน เพิ่มขึ้น 100%
1Archaeology TourNotable
 • มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่ม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น อัลวา เพิ่มขึ้น 100% ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ภารกิจอัลวา เพิ่มขึ้น 100%
1Hunting SeasonNotable
 • มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่ม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ไอนาร์ เพิ่มขึ้น 100% ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ภารกิจไอนาร์ เพิ่มขึ้น 100%
1All HandsKeystone
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ามาสเตอร์แบบสุ่ม 1 แห่ง +40%
 • ม็อดที่ส่งผลต่อ โอกาสมอบภารกิจมาสเตอร์เมื่อผ่านแผนที่ ส่งผลต่อ โอกาสพบมาสเตอร์คนนั้นโดยสุ่มในแผนที่ของคุณ แทน ในสัดส่วน 150% ของค่าดังกล่าว
 • แผนที่ของคุณ ไม่ให้ภารกิจมาสเตอร์ เมื่อผ่านแผนที่

 • Reminder Text:

 • (มาสเตอร์ที่พบได้แบบสุ่ม ประกอบด้วย อัลวา, ไอนาร์, จุน, นิโค้)

 • Flavour Text:

 • ศัตรู​อยู่​หน้า​ด่าน ต่อ​ให้​เอา​นักรบ​ของ​เรา​ไป​ทุกคน​ก็​อาจ​ไม่​พอ...

Group 102

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 103

CountNameCategoryDescription
1Shaping the WorldNotable
 • บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 5%
 • แผนที่ ที่พบ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 10%

Group 104

CountNameCategoryDescription
1Heart of the GroveNotable
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ต้นไม้ระดับ 4 หนึ่งต้น เพิ่มขึ้น 60%
 • ฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสทำให้ พืชที่ไม่ได้เลือก ไม่เน่าสลาย 10%
3ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ระดับ 3Normal
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ต้นไม้ระดับ 3 เพิ่มขึ้น 10%

Group 105

CountNameCategoryDescription
3จำนวนและระดับความหายากไอเทมNormal
 • เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในแผนที่ของคุณ 1%
 • เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในแผนที่ของคุณ 5%
12จำนวนไอเทมNormal
 • เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในแผนที่ของคุณ 1%

Group 106

CountNameCategoryDescription
3เอ็กไซล์ - โอกาสเอ็กไซล์คู่Normal
 • เอ็กไซล์อันธพาล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปรากฏตัวเป็นคู่ 10%
1RuckusNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอ็กไซล์อันธพาล เพิ่มเติม 20 คน 8%
1Exiled WillNotable
 • เอ็กไซล์อันธพาล ในแผนที่ของคุณ ถูกเข้าสิงโดย ผีตายโหง 1 ตน

Group 107

CountNameCategoryDescription
1The Seventh GateKeystone
 • ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ลีก ทั้งหมดมีให้ใช้งาน ขณะที่อัพ ทางเชื่อม 6 จุด

 • Flavour Text:

 • ธรณีประตู​ที่​ลึกลับ​ที่สุด​นั้น​ไม่​ได้​อยู่ 'ที่ไหน'

Group 108

CountNameCategoryDescription
1Overloaded CircuitsKeystone
 • ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ลีก ทำให้พาสซีฟกลางสมุดแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับลีกนั้น 3 อย่าง ถูกนับว่าอัพแบบสุ่ม เพิ่มค่าใช้งานของ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ อีก 100%

 • Flavour Text:

 • "การ​ใส่​พลัง​เพิ่มเติม​ให้​กับ​เครื่องเปิด​แผนที่... มี​ผลข้างเคียง​ที่​ไม่​คาด​คิด
 • แต่​ข้า​ว่า​เจ้า​คง​ไม่​ย่อท้อ​ง่ายๆ หรอก"
1Bold UndertakingsKeystone
 • โชคเข้าข้างผู้กล้า ใส่ตัวเลือกแบบสุ่ม เพิ่มเติม 1 อย่าง เพิ่มค่าใช้งานของ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ โชคเข้าข้างผู้กล้า อีก 100%

 • Flavour Text:

 • ทรัพย์สมบัติ​จะ​โปรยปราย​ดั่ง​สายฝน​แก่​ผู้​ที่​นำ​อารมณ์​ขัน​มา​สู่​ท่าน​เคออส

Group 109

CountNameCategoryDescription
4คิรัค - ค่าคุณภาพแผนที่Normal
 • แผนที่ที่เสนอโดย ภารกิจคิรัค ในแผนที่ของคุณ มีค่าคุณภาพ +5%
1Commissioned OfficerNotable
 • ได้รับ ภารกิจคิรัค เพิ่มเติม 1 ภารกิจ ต่อวัน
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจคิรัค เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 3% เมื่อผ่านแผนที่
1Expect the UnexpectedNotable
 • รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจเชื้อราร้าย แทน 5%
 • รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจคลุ้มคลั่ง แทน 5%
 • รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจนอกโลก แทน 5%

 • Reminder Text:

 • (รายงานสำรวจเชื้อราร้าย สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยมี แผนที่ไบล์ทที่ได้รับการเจิม อย่างน้อย 1 ชิ้น)
 • (รายงานสำรวจคลุ้มคลั่ง สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยเพิ่มชั้นของ เดลิเรียม ให้กับแผนที่ทุกด่านที่ไม่ใช่ แผนที่ยูนิค)
 • (รายงานสำรวจนอกโลก สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยมี ศิลาบรีช อย่างน้อย 1 ก้อน)
1Expert ReconnaissanceNotable
 • เพิ่ม รายงานสำรวจสมุดแผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ 60%

Group 110

CountNameCategoryDescription

Group 111

CountNameCategoryDescription
2เชปเปอร์และเอลเดอร์ - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพลNormal
 • กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ เอลเดอร์ ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 3%
 • กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ เชปเปอร์ ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 3%
1Remnants of the PastNotable
 • บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป แผนที่องครักษ์เอลเดอร์ (ระดับ 14+) 1 ชิ้น 3%
 • บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป แผนที่องครักษ์เชปเปอร์ (ระดับ 14+) 1 ชิ้น 3%
2เอลเดอร์ - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพลNormal
 • กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ เอลเดอร์ ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
2เชปเปอร์ - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพลNormal
 • กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ เชปเปอร์ ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
1Cosmic WoundsKeystone
 • ดินแดนของเชปเปอร์ มีเลเวล 85 เชปเปอร์และเอลเดอร์ ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน ดินแดนของเชปเปอร์
 • เชปเปอร์และเอลเดอร์ ใน ดินแดนของเชปเปอร์ มีโอกาสดรอป ลูกแก้วครอบงำ 1 ลูก เพิ่มขึ้น 100%

 • Flavour Text:

 • การกระทำ​ด้วย​ความรัก​และ​การแข็งขืน​เพียง​ครั้งเดียว อาจ​เป็น​บ่อเกิด​ของ​การ​ทำลายล้าง​ที่​ลุกลาม​ไป​ทั่วทั้ง​จักรวาล

Group 112

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 113

CountNameCategoryDescription
1Throw the GauntletKeystone
 • สูญสิ้นซึ่งเมตตาปรานี มีเลเวล 85 เมเวน ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน สูญสิ้นซึ่งเมตตาปรานี
 • เมเวน ดรอป เครื่องวัดแดดอันสูงส่ง 1 ชิ้น

 • Flavour Text:

 • เจ้า​จะ​ต้อง​ตั้งตน​ให้​เหนือ​กว่า​ความ​อภิรมย์​ไป​เป็น​ผู้เท่าเทียม​อัน​ควร​เคารพ
1Destructive PlayKeystone
 • เมเวน ร่ายสกิล เพิ่มเดิมพัน (Up the Stakes) ซึ่งจะอัญเชิญบอส เพิ่มเติม 1 ถึง 3 ตัว ขณะที่เป็นสักขีพยานต่อบอสประจำแผนที่ ม็อดที่ส่งผลต่อ บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น ส่งผลต่อ บอสอัญเชิญ เหล่านี้เช่นกัน

 • Flavour Text:

 • เธอ​ตั้ง​กฎ​ใหม่​ขึ้น​มา​ตาม​อำเภอ​ใจ
 • ยังไง​มัน​ก็​ไม่มี​ทาง​ยุติธรรม​หรอก
1The Most ToysNotable
 • การสยบบอสประจำแผนที่ ขณะที่มี เมเวน เป็นสักขีพยาน มีโอกาสนับว่าเป็นสักขีพยานต่อ บอสประจำแผนที่ แบบสุ่ม เพิ่มเติม 1 ตัว 10%
6เมเวน - โอกาสดรอปคำเชิญเมเวนNormal
 • บอสสุดท้ายประจำแผนที่ มีโอกาสดรอป คำเชิญของเมเวน (ระดับ 14+) เพิ่มขึ้น 8%

Group 114

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสมอนสเตอร์แรร์จากหลุมNormal
 • หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก มอนสเตอร์แรร์ เพิ่มเติม 5 ตัว 3%

Group 115

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสมอนสเตอร์แรร์จากหลุมNormal
 • หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก มอนสเตอร์แรร์ เพิ่มเติม 5 ตัว 3%

Group 116

CountNameCategoryDescription
1Twice TemptedNotable
 • แผนที่ของคุณมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 1 ใบ
4กล่องนิรภัย - โอกาสกองมอนสเตอร์เพิ่มเติมNormal
 • กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์ เพิ่มเติม 1 กอง 15%

Group 117

CountNameCategoryDescription
1Darkness RisingNotable
 • รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้เป็น มอนสเตอร์เมจิก 5% ต่อจำนวน หลุม ก่อนหน้าในอะบิสนั้น

Group 118

CountNameCategoryDescription
3แท่นบูชา - ระยะเวลาแท่นบูชาNormal
 • เพิ่มระยะเวลาของ แท่นบูชา ต่อผู้เล่น ในแผนที่ของคุณ 25%
1SupplicationNotable
 • แผนที่ของคุณมี แท่นบูชา เพิ่มเติม 1 แท่น

Group 119

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 120

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสมอนสเตอร์แรร์จากหลุมNormal
 • หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก มอนสเตอร์แรร์ เพิ่มเติม 5 ตัว 3%

Group 121

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 122

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 123

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสมอนสเตอร์เมจิกNormal
 • หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้มีระดับอย่างน้อย เมจิก 3%
 • รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้มีระดับอย่างน้อย เมจิก 3%

Group 124

CountNameCategoryDescription
6ฮาร์บินเจอร์ - โอกาสฮาร์บินเจอร์เพิ่มเติมNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 1 ตน 5%
1First WaveNotable
 • ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย บอสฮาร์บินเจอร์อันทรงพลัง 25%

Group 125

CountNameCategoryDescription
9กองสำรวจ - โอกาสกองสำรวจNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ 1 แห่ง +4%
5กองสำรวจ - จำนวนโบราณวัตถุNormal
 • เพิ่มจำนวนของ โบราณวัตถุ ที่ดรอปจากมอนสเตอร์ 4%
1Buried KnowledgeNotable
 • เพิ่มจำนวนของ สมุดปูมเดินทางกองสำรวจ ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์อักขระ ในแผนที่ของคุณ 50%
 • แผนที่ของคุณ มีจำนวนของ เครื่องหมายมอนสเตอร์อักขระ เพิ่มขึ้น 20%

Group 126

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 127

CountNameCategoryDescription
1Reactive SwarmNotable
 • อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 10% ต่อจำนวน หลุม ก่อนหน้าในอะบิสนั้น
8อะบิส - โอกาสอะบิสNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะบิส 1 แห่ง +4%

Group 128

CountNameCategoryDescription
1Sustained HordeNotable
 • อะบิส ในแผนที่ของคุณ ที่ไม่นำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส จะนำไปสู่หลุมอย่างน้อย 3 หลุม

Group 129

CountNameCategoryDescription
1Logistical SupportNotable
 • มอนสเตอร์กองพันที่มีของรางวัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีของรางวัลเพิ่มเติม 2 ชิ้น 10% ไม่เช่นนั้นจะมีโอกาสมีของรางวัลเพิ่มเติม 1 ชิ้น 20%
 • มอนสเตอร์กองพัน ในแผนที่ของคุณ ได้รับพลังชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 50% ต่อจำนวนของรางวัลเพิ่มเติมที่มี
1Pillaged TreasuresNotable
 • หีบกองพัน ในแผนที่ของคุณ มีของรางวัลแบบสุ่ม เพิ่มเติม 1 ชิ้ิน
1กองพัน - โอกาสสร้างซ้ำชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์Normal
 • ชิ้นส่วน ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์กองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%
1กองพัน - โอกาสสร้างซ้ำชิ้นส่วนจากหีบNormal
 • ชิ้นส่วน ภายใน หีบกองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%
3กองพัน - โอกาสสร้างซ้ำชิ้นส่วนNormal
 • ชิ้นส่วน ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์กองพัน หรืออยู่ภายใน หีบกองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 5%

Group 130

CountNameCategoryDescription
1Singular FocusKeystone
 • แผนที่ ที่พบ มีโอกาสเป็น แผนที่ที่ชื่นชอบ เพิ่มขึ้น อีก 200%
 • แผนที่ที่ไม่ชื่นชอบ ที่พบในแผนที่ของคุณ ดรอปเป็น ไอเทมเงินตราพื้นฐาน แทน

 • Reminder Text:

 • (เงินตราพื้นฐาน คือเงินตราใดๆ ที่ดรอปจากเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากลีก)

 • Flavour Text:

 • เจ้า​เชื่อ​ว่า​ตน​เป็น​เทพเจ้า เจ้า​เห็น​เพียง​สิ่ง​ที่​อยาก​เห็น​เพียง​เท่านั้น

Group 131

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสมอนสเตอร์เมจิกNormal
 • หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้มีระดับอย่างน้อย เมจิก 3%
 • รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้มีระดับอย่างน้อย เมจิก 3%

Group 132

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 133

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสปฏิกิริยารวมฝูงNormal
 • หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส 3% ที่จะเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%
 • รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส 3% ที่จะเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%

Group 134

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 135

CountNameCategoryDescription
8เหมืองลึก - จำนวนซัลไฟต์Normal
 • สายแร่และหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ในแผนที่ของคุณมี ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น 3%
1Mining ByproductsNotable
 • สายแร่และหีบซัลไฟต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะซูไรต์ จำนวนเท่ากัน เช่นกัน 10%

Group 136

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสปฏิกิริยารวมฝูงNormal
 • หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส 3% ที่จะเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%
 • รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส 3% ที่จะเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%

Group 137

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสมอนสเตอร์เมจิกNormal
 • หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้มีระดับอย่างน้อย เมจิก 3%
 • รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้มีระดับอย่างน้อย เมจิก 3%

Group 138

CountNameCategoryDescription
1Mad DevotionNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจนิโค้ เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 4% เมื่อผ่านแผนที่

Group 139

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 140

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสปฏิกิริยารวมฝูงNormal
 • หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส 3% ที่จะเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%
 • รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส 3% ที่จะเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%

Group 141

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 142

CountNameCategoryDescription
1Trail of DestructionNotable
 • อะบิส ในแผนที่ของคุณ ที่ไม่นำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส จะนำไปสู่หลุม 4 หลุม

Group 143

CountNameCategoryDescription
5แท่นบูชา - โอกาสแท่นบูชาNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี แท่นบูชา เพิ่มเติม 1 แท่น 10%
1Drawn to PowerNotable
 • แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์ เพิ่มเติม 1 กอง 50%
 • แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ ถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์เมจิก อย่างน้อย 1 กอง
1แท่นบูชา - ผลของแท่นบูชาNormal
 • เพิ่มผลของบัฟจาก แท่นบูชา ต่อผู้เล่น ในแผนที่ของคุณ 20%
1SyncretismNotable
 • เพิ่มผลของบัฟจาก แท่นบูชา ต่อผู้เล่น ในแผนที่ของคุณ 30%
 • แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ ให้ ผลแท่นบูชาแบบสุ่ม เพิ่มเติม 1 อย่าง

Group 144

CountNameCategoryDescription
1All That GlittersNotable
 • แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น แท่นบูชาละโมบ 10%

 • Reminder Text:

 • (เมื่อ​อยู่​บน​มอนสเตอร์ ออร่า​ของ แท่นบูชา​ละโมบ เพิ่ม​จำนวน​กับ​ระดับ​ความ​หา​ยาก​ของ ไอเทม​ที่​ดรอป และ​ลด​ความ​เสียหาย​ที่​ได้​รับ เมื่อ​อยู่​บน​ผู้เล่น บัฟ​ของ แท่นบูชา​ละโมบ เพิ่ม​จำนวน​กับ​ระดับ​ความ​หา​ยาก​ของ ไอเทม​ที่​พบ และ​เพิ่ม​ความ​เสียหาย​ที่​ได้​รับ)

Group 145

CountNameCategoryDescription
3บรีช - ชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์Normal
 • เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์บรีช ในแผนที่ของคุณ 10%
2บรีช - ความหนาแน่นของมอนสเตอร์Normal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีความหนาแน่นของมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
1บรีช - ความหนาแน่นของมอนสเตอร์และชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์Normal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีความหนาแน่นของมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 3%
 • เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์บรีช ในแผนที่ของคุณ 8%
1Otherworldly ArtefactsNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีความหนาแน่นของมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 20%
 • มอนสเตอร์บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมยูนิคบรีช 1 ชิ้น เพิ่มขึ้น 50%

Group 146

CountNameCategoryDescription
2ฮาร์เวสต์ - โอกาสสร้างซ้ำมอนสเตอร์Normal
 • ต้นกล้าที่เก็บเกี่ยว ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก มอนสเตอร์ที่ถูกสร้างซ้ำ 3%
6ฮาร์เวสต์ - พลังแห่งชีวิตเพิ่มเติมNormal
 • มอนสเตอร์ฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีจำนวนของ พลังแห่งชีวิต ที่ดรอป เพิ่มขึ้น 3%
1Bountiful HarvestNotable
 • มอนสเตอร์ฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 200%
 • ต้นไม้ที่ถูกเก็บเกี่ยว ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มเติม 1 ตัว 10%
6ฮาร์เวสต์ - โอกาสฮาร์เวสต์Normal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี สวนศักดิ์สิทธิ์ +5%
1Bumper CropNotable
 • สวนศักดิ์สิทธิ์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ฮาร์เวสต์ เพิ่มเติม 1 แห่ง 50%

Group 147

CountNameCategoryDescription
1Ominous SilenceNotable
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
1Servant of OrderNotable
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี การเผชิญหน้าคำขาด
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
1Fungal RemissionNotable
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี การเผชิญหน้าไบล์ท
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
1Secular FocusNotable
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี แท่นบูชาพิธีกรรม
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
1Straight and NarrowNotable
 • เหรียญกองโจร, สัญญาจ้าง, พิมพ์เขียว ไม่สามารถพบได้ ในแผนที่ของคุณ
 • แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%

 • Reminder Text:

 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)

Group 148

CountNameCategoryDescription
6เหมืองลึก - โอกาสภารกิจNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจนิโค้ เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
1Sulphite InfusionNotable
 • แผนที่ระดับขาวของคุณ ให้ วอลทาซิกซัลไฟต์ เพิ่มเติม 200 เมื่อผ่านแผนที่
 • แผนที่ระดับเหลืองของคุณ ให้ วอลทาซิกซัลไฟต์ เพิ่มเติม 350 เมื่อผ่านแผนที่
 • แผนที่ระดับแดงของคุณ ให้ วอลทาซิกซัลไฟต์ เพิ่มเติม 500 เมื่อผ่านแผนที่

Group 149

CountNameCategoryDescription
5องค์กรทรยศ - โอกาสกำลังเสริมNormal
 • สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส มาพร้อมกับ กำลังเสริม เพิ่มขึ้น 5%
1Focused InvestigationNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจจุน เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 4% เมื่อผ่านแผนที่

Group 150

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 151

CountNameCategoryDescription
1Wandering PathKeystone
 • พาสซีฟกลางสมุดแผนที่ ไร้ผล
 • เพิ่มผลของ พาสซีฟเล็กสมุดแผนที่ 100%

 • Reminder Text:

 • (พาสซีฟสมุดแผนที่ ที่ไม่ใช่ พาสซีฟกลาง, คีย์สโตน หรือ ทางเชื่อม ถือเป็น พาสซีฟเล็ก)

 • Flavour Text:

 • จง​เปิด​ใจ​รับ​การ​เดิน​ทาง​เสีย​เถิด นักพเนจร เพราะ​ทาง​ของ​เจ้า​หา​ได้​มี​ที่​หมาย
 • นี่​เป็น​สัจธรรม​แห่ง​ชั่วนิรันดร​ที่​มิ​อาจ​เลี่ยง​ได้

Group 152

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 153

CountNameCategoryDescription
6ด่านย่อยวาล์ - โอกาสด่านย่อยวาล์Normal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ด่านย่อยวาล์ 1 ด่าน +2%
1For Love of the QueenNotable
 • ด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ด่านย่อยวาล์อันลุ่มหลง 20%
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ด่านย่อยวาล์ 1 ด่าน +4%

 • Reminder Text:

 • (ด่านย่อยวาล์อันลุ่มหลง อันตรายกว่าเดิม และดรอป ชิ้นส่วนเยี่ยงมนุษย์)

Group 154

CountNameCategoryDescription
1Tamper-ProofNotable
 • กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีมลทิน
 • กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีระดับอย่างน้อย แรร์
3กล่องนิรภัย - โอกาสเปิดซ้ำNormal
 • กล่องนิรภัย ที่เปิดในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเปิดได้อีกครั้ง 2%
1Secret OperationsNotable
 • กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยผู้ปฏิบัติงาน 6%

 • Reminder Text:

 • (กล่องนิรภัยของผู้ปฏิบัติงานมี สคารับ)

Group 155

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 156

CountNameCategoryDescription
5ฮาร์บินเจอร์ - ชิ้นส่วนเพิ่มเติมNormal
 • ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา เพิ่มเติม 1 ชิ้น 20%
1Ominous ArrivalNotable
 • แผนที่ของคุณมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 1 ตน

Group 157

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 158

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 159

CountNameCategoryDescription
1Wellspring of CreationKeystone
 • มอนสเตอร์ ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 25%
 • มอนสเตอร์ ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 50%

 • Reminder Text:

 • (ม็อดนี้ไม่ส่งผลต่อสิ่งที่ใช้พลังชีวิตของศพ)

 • Flavour Text:

 • วารี​แห่ง​ชีวิต​ไหล​ผ่าน​อย่าง​ไร้​จุดหมาย
 • ให้​กำเนิด​ภัยสยอง​แห่ง​กาย​เนื้อ​และ​ไขกระดูก

Group 160

CountNameCategoryDescription
1Abyssal ArmyNotable
 • มอนสเตอร์อะบิส ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 50%
 • อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
1อะบิส - โอกาสไอเทมแรร์รูอะบิสNormal
 • ขุมทรัพย์อะบิสและยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมแรร์ที่มี รูอะบิส 1 รู 1 ชิ้น 5%
1Votive HoardNotable
 • ขุมทรัพย์อะบิสและยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมแรร์ที่มี รูอะบิส 1 รู 1 ชิ้น 20%
1อะบิส - มอนสเตอร์และค่าประสบการณ์Normal
 • มอนสเตอร์อะบิส ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 10%
 • อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%

Group 161

CountNameCategoryDescription
1กล่องนิรภัย - จำนวนไอเทมNormal
 • เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ภายใน กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ 10%
1Vault of MysteriesNotable
 • ไพ่พยากรณ์ จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
2กล่องนิรภัย - โอกาสกล่องนิรภัยผู้ฝึกเวทNormal
 • กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท เพิ่มขึ้น 30%
2กล่องนิรภัย - โอกาสกล่องนิรภัยนักเขียนแผนที่Normal
 • กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยนักเขียนแผนที่ เพิ่มขึ้น 30%
2กล่องนิรภัย - โอกาสกล่องนิรภัยนักพยากรณ์Normal
 • กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยนักพยากรณ์ เพิ่มขึ้น 30%
1Backup CacheNotable
 • ไอเทมเงินตรา จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
1Concealed LogisticsNotable
 • แผนที่ จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ

Group 162

CountNameCategoryDescription
1Hunt for AnswersNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ 1 แห่ง +12%

Group 163

CountNameCategoryDescription
1Growing HordesKeystone
 • สคารับขึ้นสนิม ให้: เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5% แทน สคารับขึ้นเงา ให้: เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 7% แทน สคารับเคลือบทอง ให้: เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 10% แทน สคารับติดปีก ให้: เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 15% แทน

 • Flavour Text:

 • อารยธรรม​ถูก​ประวัติศาสตร์​อัน​หนัก​อึ้ง​ถ่วง​เอา​ไว้

Group 164

CountNameCategoryDescription
1Underground KingdomNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะบิส 1 แห่ง 1% ต่อ การเพิ่มขนาดของกองมอนสเตอร์ 2%

Group 165

CountNameCategoryDescription
6ผู้พิชิต - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพลNormal
 • กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้พิชิต ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
1Conquered ConquerorsNotable
 • บอสประจำแผนที่ มีโอกาสดรอป แผนที่ผู้พิชิต 1 ชิ้น เพิ่มขึ้น 30%

 • Reminder Text:

 • (ผู้พิชิต คือ บาราน ผู้พิชิตอธรรม, เวริทาเนีย ผู้พิชิตบาป, อัล-เฮซมิน ผู้พิชิตเหยื่อ, ดร็อกซ์ ผู้พิชิตศึก)
1The Perfect StormKeystone
 • ใจกลางพายุ มีเลเวล 85 ไซรัส ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน ใจกลางพายุ
 • ไซรัส มีโอกาสดรอป หินเสริมจุติ 1 เม็ด 20%

 • Flavour Text:

 • ความทุกข์ระทม​อัน​เกิด​จาก​ความเบื่อหน่าย ความเกลียดชัง​อัน​เกิด​จาก​ความรัก

Group 166

CountNameCategoryDescription
15บรีช - โอกาสบรีชNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +4%
1Power StruggleNotable
 • มือกุมแน่นของบอสบรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสบรีช 1 ตน เมื่อถูกเปิด 4%
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี มือกุมแน่นของบอสบรีช 1 มือ เพิ่มขึ้น 100%
2บรีช - ชิ้นส่วนจากหีบNormal
 • เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่พบใน มือบรีช ในแผนที่ของคุณ 8%
1Flash BreachNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ เปิดและปิด เร็วขึ้น 10%
1บรีช - โอกาสมือกุมแน่นและชิ้นส่วนNormal
 • เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่พบใน มือบรีช ในแผนที่ของคุณ 8%
 • บรีช ในแผนที่ของคุณมี มือกุมแน่น เพิ่มเติม 1 มือ
1Heavy BreachNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ เปิดและปิด ช้าลง 30%

Group 167

CountNameCategoryDescription
9กองพัน - โอกาสเสาหินกองพันNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองพัน 1 แห่ง +4%
1MonumentalNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองพัน 1 แห่ง +10%

Group 168

CountNameCategoryDescription
1บรีช - ชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์และมือกุมแน่นNormal
 • เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่พบใน มือบรีช ในแผนที่ของคุณ 10%
 • เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์บรีช ในแผนที่ของคุณ 10%
1Call of Xesht-UlaNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เซสต์-อูลา มือที่เปิด 1%
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีมือของ เซสต์-อูลา 1 มือ 15%

 • Reminder Text:

 • (เซสต์-อูลา สามารถดรอป หินบรีช จาก บรีช ทุกชนิด)
 • (มือของเซสต์-อูลา สามารถดรอป ชิ้นส่วนบรีช จาก บรีช ทุกชนิด)

Group 169

CountNameCategoryDescription
1Unspeakable OffensiveNotable
 • ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 60%
 • ชิ้นส่วนเงินตรา ที่ดรอปจาก ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ สามารถดรอปเป็น ไอเทมเงินตรา แทน

Group 170

CountNameCategoryDescription
1Doubling SeasonNotable
 • พลังแห่งชีวิต ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์ฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%

Group 171

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 172

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 173

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 174

CountNameCategoryDescription
1Shaping the MountainsNotable
 • เมื่อผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่แบบสุ่ม ฟรี 1 ครั้ง 10%
 • แผนที่ ที่พบ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 15%

Group 175

CountNameCategoryDescription
2ทางเชื่อมคลุมเครือNormal
 • เชื่อมต่อกับ ทางเชื่อมคลุมเครือ

 • Reminder Text:

 • (การอัพ ทางเชื่อม ทำให้คุณสามารถอัพพาสซีฟสมุดแผนที่จากทางเชื่อมที่เชื่อมกันได้)

 • Flavour Text:

 • ความคิด​ไม่​อาจ​อยู่​ได้​หาก​ไร้​ซึ่ง​ความ​ทรงจำ

Group 176

CountNameCategoryDescription
1Probing for WeaknessesNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +10%
2บรีช - โอกาสมอนสเตอร์เมจิกNormal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์เมจิก เพิ่มขึ้น 8%
1Evolving HivesNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์แรร์ เพิ่มเติม 3 ตัว
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์เมจิก เพิ่มขึ้น 30%
2บรีช - ความเร็วNormal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ เปิดและปิด เร็วขึ้น 4%
1บรีช - มอนสเตอร์เมจิกและโอกาสบรีชNormal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์เมจิก เพิ่มขึ้น 4%
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +2%

Group 177

CountNameCategoryDescription
4เครื่องวัดแดด - โอกาสเงินตราสมุดแผนที่Normal
 • บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป ไอเทมเงินตราแผนที่ เพิ่มเติม 1%
1Enduring InfluenceNotable
 • เครื่องวัดแดด ที่คุณใช้กับ อัญมณีว่างเปล่า มีจำนวนการใช้งาน เพิ่มเติม 1 ครั้ง

Group 178

CountNameCategoryDescription
1Unimaginable HorrorsNotable
 • บอสยูนิค ในด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสึยหาย เพิ่มขึ้น อีก 30%
 • บอสยูนิค ในด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 100%
 • ด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้างซ้ำ ของรางวัล จากคนโทวาล์ 20%

Group 179

CountNameCategoryDescription
1Lucid DreamsKeystone
 • ด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ ไม่มี มลทิน อีกต่อไป

 • Reminder Text:

 • (คุณสามารถใช้ ไอเทมเงินตรา ไปกับ ด่านย่อยวาล์ที่ไม่มีมลทิน ได้)

 • Flavour Text:

 • ชิ้นส่วน​ความ​เป็น​จริง​ที่​แหลกสลาย​ล่องลอย​ผ่าน​ห้วงว่าง
 • รอ​ให้​เจ้า​ปั้น​ขึ้น​มา​ด้วย​แรงปรารถนา​ในใจ

Group 180

CountNameCategoryDescription
1Stream of ConsciousnessKeystone
 • แผนที่ของคุณ ไม่สามารถแก้ไขด้วย ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ คนโทศักดิ์สิทธิ์
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ เพิ่มขึ้น อีก 50% จากพื้นฐาน

 • Reminder Text:

 • (ชิ้นส่วน คือไอเทมที่ไม่ใช่ แผนที่ ที่สามารถใช้ใน เครื่องเปิดแผนที่ ได้)
 • (อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง, การเผชิญหน้าคำขาด ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)

 • Flavour Text:

 • ณ ดินแดน​ที่​ปั้น​ความคิด​ให้​เป็น​ร่าง การ​กระทำ​และ​เจตจำนง​กลาย​เป็น​หนึ่ง​เดียว

Group 181

CountNameCategoryDescription
1Ancient DecayNotable
 • มอนสเตอร์กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ ถูกเรียกมาโดย มีพลังชีวิตที่หายไป เพิ่มเติม 20%
3กองสำรวจ - ความเร็วระเบิดลูกโซ่Normal
 • ห่วงโซ่จุดระเบิดกองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ เดินทาง ช้าลง 5%

Group 182

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 183

CountNameCategoryDescription
1กองพัน - โอกาสกองพันเทมพลาร์Normal
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพเทมพลาร์ 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 60%

Group 184

CountNameCategoryDescription
2กองพัน - โอกาสนายพลNormal
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี นายพล 1 คน มากขึ้น 20%

 • Reminder Text:

 • (นายพลจากกองพัน คือ ราชินีไฮรี งามาคู, นายพลไลออนอาย, พระคาร์ดินัลแซงค์ทัส วอกซ์, อสรพิษนาปวดซี และ ออคูนา เซ็คเคมาสีดำ)

Group 185

CountNameCategoryDescription
1กองพัน - โอกาสกองพันนิรันดร์Normal
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพจักรวรรดินิรันดร์ 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 90%

Group 186

CountNameCategoryDescription
1กองพัน - โอกาสกองพันวาล์Normal
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพวาล์ 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 75%
1Constant BattleNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองพัน 1 แห่ง +10%
1Face OffNotable
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี นายพล 1 คน มากขึ้น 60%
 • การเผชิญหน้ากองพันที่มีนายพล ในแผนที่ของคุณมี นายพล ทั้งคู่

 • Reminder Text:

 • (นายพลจากกองพัน คือ ราชินีไฮรี งามาคู, นายพลไลออนอาย, พระคาร์ดินัลแซงค์ทัส วอกซ์, อสรพิษนาปวดซี และ ออคูนา เซ็คเคมาสีดำ)
1War SuppliesNotable
 • กองพัน แต่ละกองในแผนที่ของคุณมี คลังสงคราม เพิ่มเติม 1 ใบ
 • หีบกองพัน ที่ถูกปลดปล่อยจากความ แน่นิ่ง ในแผนที่ของคุณ จะปลดปล่อยมอนสเตอร์และหีบอื่นๆ โดยมีระยะ เพิ่มขึ้น 100%

Group 187

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 188

CountNameCategoryDescription
2อะบิส - โอกาสเบื้องลึกอะบิสและยอดแหลมอันมืดมนNormal
 • ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 5%
 • อะบิส ในแผนที่ของคุณที่ไม่นำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส มีโอกาสนำไปสู่ ยอดแหลมอันมืดมน 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 5%
2อะบิส - โอกาสยอดแหลมอันมืดมนNormal
 • อะบิส ในแผนที่ของคุณที่ไม่นำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส มีโอกาสนำไปสู่ ยอดแหลมอันมืดมน 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 10%
1Inspired DarknessNotable
 • ยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ ดรอปไอเทมที่มี ไอเทมเลเวล +1
2อะบิส - โอกาสเบื้องลึกอะบิสNormal
 • ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 10%
1Awakened DepthsNotable
 • ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 100%

Group 189

CountNameCategoryDescription
1Intelligence GatheringNotable
 • การผ่านแผนที่ของคุณ มอบ ข้อมูลลับ 10 ให้กับ เซฟเฮ้าส์องค์กรอิมมอร์ทัล แบบสุ่ม

 • Reminder Text:

 • (เซฟเฮ้าส์ที่ถูกระบุตำแหน่งยังถูกเลือกได้แบบสุ่ม)

Group 190

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 191

CountNameCategoryDescription
1Call of the GroveNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี สวนศักดิ์สิทธิ์ +15%

Group 192

CountNameCategoryDescription
36โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียงNormal
 • มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%

Group 193

CountNameCategoryDescription
1Guarded HoardsNotable
 • สายแร่และหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ซัลไฟต์ สองเท่า 5%
 • สายแร่และหีบซัลไฟต์ ในแผนที่ของคุณ ถูกพิทักษ์โดย มอนสเตอร์ที่สะสมซัลไฟต์
1Packed with EnergyNotable
 • คุณมีค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1% ต่อจำนวน สายแร่หรือหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ที่พบในแผนที่ของคุณ
 • คุณมีความเสียหาย เพิ่มขึ้น 35% ต่อจำนวน สายแร่หรือหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ที่พบในแผนที่ของคุณ
 • คุณมีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 15% ต่อจำนวน สายแร่หรือหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ที่พบในแผนที่ของคุณ

 • Reminder Text:

 • (ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)

Group 194

CountNameCategoryDescription
1Distinguished DemolitionistNotable
 • เพิ่มรัศมี วัตถุระเบิดในแผนที่ของคุณ 35%
 • เพิ่มจำนวนของ วัตถุระเบิด ในแผนที่ของคุณ 20%
2กองสำรวจ - ระยะวางวัตถุระเบิดNormal
 • เพิ่มระยะการวาง วัตถุระเบิด ในแผนที่ของคุณ 20%
4กองสำรวจ - โอกาสเงินตราสุ่มสินค้าNormal
 • เพิ่มจำนวนของ เงินตราสุ่มสินค้า ที่ดรอปจากมอนสเตอร์ในแผนที่ของคุณ 5%
1Ancient WritingsNotable
 • ซากอารยธรรม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ม็อดซัฟฟิกซ์ เพิ่มเติม 1 อย่าง 30%
 • กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณมี ซากอารยธรรม +2 ชิ้น
1Extreme ArchaeologyKeystone
 • จำนวนของ วัตถุระเบิด เท่ากับ 1 เพิ่มรัศมี วัตถุระเบิดในแผนที่ของคุณ 200% มอนสเตอร์กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ ถูกเรียกมาโดย มีพลังชีวิตที่หายไป เพิ่มเติม 10% เพิ่มระยะการวาง วัตถุระเบิด ในแผนที่ของคุณ 100%

 • Flavour Text:

 • เวรีเซียม​มัก​พบ​ได้​จาก​ปล่อง​ที่​เกิด​ขึ้น​ใหม่
 • หาก​กลั่น​ออก​มา​ถูก​วิธี มัน​ก็​สร้าง​ปล่อง​ใหม่​ขึ้น​มา​ได้​ง่ายๆ

Group 195

CountNameCategoryDescription
1กองพัน - โอกาสกองพันคารุยNormal
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพคารุย 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 90%

Group 196

CountNameCategoryDescription
3กองพัน - โอกาสสร้างซ้ำชิ้นส่วนNormal
 • ชิ้นส่วน ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์กองพัน หรืออยู่ภายใน หีบกองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 5%

Group 197

CountNameCategoryDescription
1กองพัน - โอกาสกองพันมาราเค็ทNormal
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพมาราเค็ท 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 55%

Group 198

CountNameCategoryDescription
3คิรัค - ขนาดกองมอนสเตอร์จากภารกิจNormal
 • ด่าน ภารกิจคิรัค มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
1SolidarityNotable
 • เพิ่ม รายงานสำรวจสมุดแผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ 20%
 • รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจผู้ปฏิบัติงาน แทน 10%

 • Reminder Text:

 • (รายงานสำรวจผู้ปฏิบัติงาน สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยให้ภารกิจที่มี ม็อดแฝง ที่ให้รางวัลสูง)

Group 199

CountNameCategoryDescription
9ผู้กลืนกินโลกา - โอกาสไอเทมNormal
 • มอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมที่มีม็อดแฝงผู้กลืนกินโลกา 1 อย่าง 1 ชิ้น 0.2%

Group 200

CountNameCategoryDescription
1Insatiable AppetiteKeystone
 • สูญสิ้นซึ่งสมมาตรสามัคคี มีเลเวล 85 ผู้กลืนกินโลกา ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน สูญสิ้นซึ่งสมมาตรสามัคคี
 • ผู้กลืนกินโลกา มีโอกาสดรอป น้ำหนองผิดธรรมชาติชั้นยอด เพิ่มเติม 1 ชิ้น 25%

 • Flavour Text:

 • ณ แก่น​ของ​มวลสาร ความหิวโหย​อัน​เกรี้ยวกราด​นั้น​พลุ่งพล่าน
 • ยาม​ที่​วีรชน​ของ​อำนาจ​พัวพัน​กลืนกิน​โลก​มากมาย​มหาศาล...
1Etched by AcidNotable
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ความก้าวหน้าสองเท่า ต่อการเผชิญกับ ผู้กลืนกินโลกา 10%
1The Shadow of HungerNotable
 • เพิ่มโอกาสพบ แท่นผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ 20%

Group 201

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 202

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 203

CountNameCategoryDescription
6องค์กรทรยศ - โอกาสภารกิจNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจจุน เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
1Effective LeadershipNotable
 • สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส มาพร้อมกับ หัวหน้า ของมัน มากขึ้น 100%
 • หัวหน้าองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ ดรอป ไอเทมผนึก เพิ่มเติม 1 ชิ้น
2องค์กรทรยศ - โอกาสไอเทมผนึกNormal
 • สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมผนึก เพิ่มเติม 1 ชิ้น 15
1BriberyNotable
 • สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส ต่อรองด้วยไอเทม มากขึ้น 200%
 • สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ ดรอปไอเทม เพิ่มขึ้น อีก 200% เมื่อถูก ต่อรอง แลกกับไอเทม

Group 204

CountNameCategoryDescription
9ผู้กลืนกินโลกา - โอกาสไอเทมNormal
 • มอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมที่มีม็อดแฝงผู้กลืนกินโลกา 1 อย่าง 1 ชิ้น 0.2%

Group 205

CountNameCategoryDescription
1Eldritch GazeKeystone
 • แท่นผิดธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา มีผลเสีย เพิ่มเติม 1 อย่าง
 • แท่นผิดธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา มีผลของผลดี เพิ่มขึ้น 50%

 • Flavour Text:

 • เจ้า​มัวเมา​ไป​กับ​พลัง​ของ​ห้วง​จักรวาล
 • จนกระทั่ง​สายตา​อัปลักษณ์​จับจ้อง​เจ้า
 • แล้ว​ยอดเลื้อย​ก็​เริ่ม​คลี่​ออก...
4ผู้กลืนกินโลกา - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพลNormal
 • กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
1Rampant GrowthNotable
 • น้ำหนองผิดธรรมชาติ ที่พบในแผนที่ของคุณที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%
 • กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี มวลสารรยางค์สัมผัส เพิ่มเติม 1 ตัว 2%

Group 206

CountNameCategoryDescription
3อะบิส - โอกาสจิวเวลอะบิสNormal
 • ขุมทรัพย์อะบิสและยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีหรือดรอป จิวเวลอะบิส 1 เม็ด เพิ่มขึ้น 10%
1Corrupted GazeNotable
 • จิวเวลอะบิส ที่พบใน ขุมทรัพย์อะบิส หรือดรอปจาก ยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส มีมลทิน และมีม็อดแบบสุ่ม 5 หรือ 6 อย่าง 20%

Group 207

CountNameCategoryDescription
1GatekeepersNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บอส 1 ตัว เพิ่มขึ้น 20%
 • บอสบรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ชิ้นส่วนบรีช สองเท่า 20%

Group 208

CountNameCategoryDescription
1Ancient ConflictNotable
 • ขุมทรัพย์อะบิสและยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป สคารับอะบิส 1 ตัว 3%
3อะบิส - จำนวนมอนสเตอร์Normal
 • อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%

Group 209

CountNameCategoryDescription
1บรีช - โอกาสบรีชแห่งชายูล่าNormal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ชายูล่า เพิ่มขึ้น 35%

Group 210

CountNameCategoryDescription
2ทางเชื่อมผิดธรรมชาติNormal
 • เชื่อมต่อกับ ทางเชื่อมผิดธรรมชาติ

 • Reminder Text:

 • (การอัพ ทางเชื่อม ทำให้คุณสามารถอัพพาสซีฟสมุดแผนที่จากทางเชื่อมที่เชื่อมกันได้)

 • Flavour Text:

 • ผู้ฉงน​จ้อง​มอง​ดวงดารา...

Group 211

CountNameCategoryDescription
15บรีช - โอกาสบรีชNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +4%

Group 212

CountNameCategoryDescription
1บรีช - โอกาสบรีชแห่งทุลNormal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ทุล เพิ่มขึ้น 70%

Group 213

CountNameCategoryDescription
15ผลของม็อดแผนที่Normal
 • เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%

Group 214

CountNameCategoryDescription
37สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอปNormal
 • แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%

Group 215

CountNameCategoryDescription

Group 216

CountNameCategoryDescription
1บรีช - โอกาสบรีชแห่งซอปห์Normal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ซอปห์ เพิ่มขึ้น 70%

Group 217

CountNameCategoryDescription
1บรีช - โอกาสบรีชแห่งอูล-เนโทลNormal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ อูล-เนโทล เพิ่มขึ้น 40%

Group 218

CountNameCategoryDescription
1บรีช - โอกาสบรีชแห่งเอ็ชNormal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ เอ็ช เพิ่มขึ้น 70%

Group 219

CountNameCategoryDescription
1Timeless ConflictKeystone
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ ไม่มีการจำกัดเวลา การปลดปล่อย มอนสเตอร์และหีบที่แน่นิ่ง ค่อยๆ สั่งสมความ ขาดสะบั้น การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ จะเริ่มขึ้นเมื่อเกิดความ ขาดสะบั้น

 • Flavour Text:

 • จะ​ช้า​เร็ว​ก็​เท่า​กัน​ต่อ​หน้า​อนันตกาล
1กองพัน - โอกาสของรางวัลจากหัวหน้าNormal
 • หัวหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 6%
1กองพัน - ระยะเวลากองพันNormal
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 20%
2กองพัน - โอกาสของรางวัลจากหัวหน้าและระยะเวลากองพันNormal
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 10%
 • หัวหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 3%
1Chain of CommandNotable
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณมี หัวหน้า เพิ่มเติม 2 คน
 • หัวหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 20%
1Protracted BattleNotable
 • การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 40%
 • มอนสเตอร์กองพัน ในแผนที่ของคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50% ขณะ แน่นิ่ง

 • Reminder Text:

 • (มอนสเตอร์ที่หยุดนิ่งจะไม่เคลื่อนไหวใดๆ)

Group 220

CountNameCategoryDescription
2ทางเชื่อมเยี่ยงมนุษย์Normal
 • เชื่อมต่อกับ ทางเชื่อมเยี่ยงมนุษย์

 • Reminder Text:

 • (การอัพ ทางเชื่อม ทำให้คุณสามารถอัพพาสซีฟสมุดแผนที่จากทางเชื่อมที่เชื่อมกันได้)

 • Flavour Text:

 • ชีวิต​และ​ความตาย​เป็น​สอง​ด้าน​ใน​เหรียญ​เดียว

Group 221

CountNameCategoryDescription
1Tortured DreamsNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ชายูล่า เพิ่มขึ้น 45%
 • ชายูล่า ผู้ได้ฝัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%

Group 222

CountNameCategoryDescription
2ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ที่ไม่ใช่ม่วงNormal
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ม่วง ลดลง 10%
2ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ที่ไม่ใช่ฟ้าNormal
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ฟ้า ลดลง 10%

Group 223

CountNameCategoryDescription
15บรีช - โอกาสบรีชNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +4%

Group 224

CountNameCategoryDescription
1Lucky GuessNotable
 • กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำโดย เกว็นเน็น เพิ่มขึ้น 90%
1Rather NotNotable
 • กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำโดย ร็อก เพิ่มขึ้น 90%
1A Noble QuestNotable
 • กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำโดย แดนนิก เพิ่มขึ้น 65%
1Scratchin' up the GroundNotable
 • กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำโดย ทูเจน เพิ่มขึ้น 90%

Group 225

CountNameCategoryDescription
15บรีช - โอกาสบรีชNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +4%

Group 226

CountNameCategoryDescription
15บรีช - โอกาสบรีชNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +4%

Group 227

CountNameCategoryDescription
15บรีช - โอกาสบรีชNormal
 • แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +4%

Group 228

CountNameCategoryDescription
1Unstoppable AvalancheNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ทุล เพิ่มขึ้น 85%
 • ทุล ห่าถล่มที่คืบคลาน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%

Group 229

CountNameCategoryDescription
1Test of LoyaltyNotable
 • สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ที่ถูกประหาร ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับยศ เพิ่มเติม 1 ยศ 100%

Group 230

CountNameCategoryDescription
1Freed from the FleshNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ อูล-เนโทล เพิ่มขึ้น 50%
 • อูล-เนโทล กายเนื้อที่ปลดเปลื้อง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%

Group 231

CountNameCategoryDescription
1Flaring EmbersNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ซอปห์ เพิ่มขึ้น 85%
 • ซอปห์ เถ้ากรุ่นอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%

Group 232

CountNameCategoryDescription
2ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ที่ไม่ใช่เหลืองNormal
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้เหลือง ลดลง 10%

Group 233

CountNameCategoryDescription
3บรีช - โอกาสบอสบรีชNormal
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บอส 1 ตัว เพิ่มขึ้น 8%
1Within Their GraspNotable
 • บอสบรีช ที่ถูกสยบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ศิลาบรีช 1 ก้อน 4%
 • ศิลาบรีช ที่ดรอปจาก บอสบรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นแบบ ไร้ที่ติ 5%
1Eve of InvasionNotable
 • แผนที่ของคุณที่มี บรีช มีโอกาสมี บรีช เพิ่มเติม 1 แห่ง 4%
 • แผนที่ของคุณที่มี บรีช มีโอกาสมี บรีช เพิ่มเติม 2 แห่ง 3%
 • แผนที่ของคุณที่มี บรีช มีโอกาสมี บรีช เพิ่มเติม 3 แห่ง 2%
 • แผนที่ของคุณที่มี บรีช มีโอกาสมี บรีช เพิ่มเติม 10 แห่ง 1%

Group 234

CountNameCategoryDescription
1EmblematicNotable
 • ชิ้นส่วนเหนือกาลเวลา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น ตราสัญลักษณ์เหนือกาลเวลา แทน 0.6%
2กองพัน - โอกาสตราสัญลักษณ์เหนือกาลเวลาNormal
 • ชิ้นส่วนเหนือกาลเวลา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น ตราสัญลักษณ์เหนือกาลเวลา แทน 0.2%

Group 235

CountNameCategoryDescription
1Quartered ThoughtsNotable
 • บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ เอ็ช เพิ่มขึ้น 85%
 • เอ็ช ความคิดผ่าแยก ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%

Group 236

CountNameCategoryDescription
2ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ที่ไม่ใช่เหลืองNormal
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้เหลือง ลดลง 10%

Group 237

CountNameCategoryDescription
2ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ที่ไม่ใช่ฟ้าNormal
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ฟ้า ลดลง 10%

Group 238

CountNameCategoryDescription
2ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ที่ไม่ใช่ม่วงNormal
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ม่วง ลดลง 10%

Group 239

CountNameCategoryDescription
1Primal DroughtNotable
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ฟ้า ลดลง 25%
1Wild DroughtNotable
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ม่วง ลดลง 25%
1Vivid DroughtNotable
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้เหลือง ลดลง 25%
1Crop RotationKeystone
 • กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีต้นไม้ระดับ 1 เท่านั้น การเก็บเกี่ยวต้นไม้ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส อัพเกรดระดับของ ต้นไม้สีอื่น

 • Flavour Text:

 • ดาบ​ที่​ดี​นั้น​ย่อม​ไร้​ค่า หาก​ไม่มี​คัน​ไถ​ร้อย​ชิ้น​อยู่​เบื้อง​หลัง